آذر 07, 1401

ز سر خاکت ای شهید

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/vgsHZImgVoM?t=1هر هفته جمعه ها ز سر خاکت ای شهید یک جنبش جدید، ببین می خورد…
آبان 27, 1401

کیان و برنو و عشقش

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/sUQ6-wJbAes?t=2کیان و برنو و عشقشبرای اسب کیان نامه ای نوشتم من سوار خوب تو در…
آبان 27, 1401

نام من ایران است

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/YDvh5ZHQQy8?t=2

معرفی کتاب شعر روز گمشدهفرصتی هست
فرصتی هست به شوق دل هر شهر نگاهی بکنیم.
فرصتی هست ببینیم چه می‌خواهد شهر
یا چه کم دارد ده
فرصتی هست که از سفرة همسایه سوالی بکنیم.
فرصتی هست ببینیم چه کردیم برای میهن
یا چه کرده ست جهان
در قبال وطنی
که چهل سال به رؤیای قشنگش می‌اندیشد
فرصتی هست. بله
فرصتی هست که با هم دوست شویم.

کتاب شعر روز گمشده از م. شوق

 

شهریور 05, 1401

ترانه‌ی هدیه . حبیب غراب

in گوناگون

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=DBZ2N6X4fK0
ارديبهشت 13, 1401

غزل نفرین . شعری از م. شوق

in گوناگون

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=MnFVXU9P4X4
ارديبهشت 08, 1401

روزی که امیرکبیر به شدت گریست

in گوناگون

by Aftab_Showgh

روزی که امیر کبیر به شدت گریست! سال 1264 قمرى، نخستين برنامه‌ى دولت ايران براى…
اسفند 25, 1400

آنان آتش افروختند ما گفتیم آتش جواب آتش

in گوناگون

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=Gp0cEBrePPs
اسفند 04, 1400

معرفی کتاب شعر خواب زدگی از احسان رحمانی

in گوناگون

by Aftab_Showgh

این مجموعه، تجربههای دوباره است در نوشتن اشعار موزون.هر چند مثل همیشه تصمیم نگرفتم چگونه…
بهمن 29, 1400

معرفی کتاب شعر روز گمشده

in گوناگون

by Aftab_Showgh

فرصتی هستفرصتی هست به شوق دل هر شهر نگاهی بکنیم.فرصتی هست ببینیم چه می‌خواهد شهریا…
بهمن 29, 1400

گرامی باد حماسه خسرو گلسرخی و کرامت دانشیان

in گوناگون

by Aftab_Showgh

در سال ۱۳۵۲ دژخیمان حکومت شاه، شاعر و نویسنده آزاده و مبارز خسرو گلسرخی و…