معرفی کتاب شعر روز گمشدهفرصتی هست
فرصتی هست به شوق دل هر شهر نگاهی بکنیم.
فرصتی هست ببینیم چه می‌خواهد شهر
یا چه کم دارد ده
فرصتی هست که از سفرة همسایه سوالی بکنیم.
فرصتی هست ببینیم چه کردیم برای میهن
یا چه کرده ست جهان
در قبال وطنی
که چهل سال به رؤیای قشنگش می‌اندیشد
فرصتی هست. بله
فرصتی هست که با هم دوست شویم.

کتاب شعر روز گمشده از م. شوق

 

بهمن 24, 1401

فرخی یزدی شاعری که جان بر سر افشای حکومت رضاخان فدا کرد

in گوناگون

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/jLApVBe5-G4فرخی یزدی سرودخوان انقلاب و آزادی می سرود:.رسم و ره آزادی یا پیشه نباید کرد …
دی 01, 1401

یه شب مهتاب. داستان شهیدان انقلاب ۱۴۰۱ مردم ایران

in گوناگون

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/Zv8Nojd8750یه شب مهتاب داستان شهیدان انقلاب ۱۴۰۱ مردم ایران
شهریور 05, 1401

ترانه‌ی هدیه . حبیب غراب

in گوناگون

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=DBZ2N6X4fK0
ارديبهشت 13, 1401

غزل نفرین . شعری از م. شوق

in گوناگون

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=MnFVXU9P4X4
ارديبهشت 08, 1401

روزی که امیرکبیر به شدت گریست

in گوناگون

by Aftab_Showgh

روزی که امیر کبیر به شدت گریست! سال 1264 قمرى، نخستين برنامه‌ى دولت ايران براى…
اسفند 25, 1400

آنان آتش افروختند ما گفتیم آتش جواب آتش

in گوناگون

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=Gp0cEBrePPs
اسفند 04, 1400

معرفی کتاب شعر خواب زدگی از احسان رحمانی

in گوناگون

by Aftab_Showgh

این مجموعه، تجربههای دوباره است در نوشتن اشعار موزون.هر چند مثل همیشه تصمیم نگرفتم چگونه…
بهمن 29, 1400

معرفی کتاب شعر روز گمشده

in گوناگون

by Aftab_Showgh

فرصتی هستفرصتی هست به شوق دل هر شهر نگاهی بکنیم.فرصتی هست ببینیم چه می‌خواهد شهریا…
بهمن 29, 1400

گرامی باد حماسه خسرو گلسرخی و کرامت دانشیان

in گوناگون

by Aftab_Showgh

در سال ۱۳۵۲ دژخیمان حکومت شاه، شاعر و نویسنده آزاده و مبارز خسرو گلسرخی و…