مهر 08, 1401

فراخوان به مردم ایران. گفتگوی محمد قرایی - بخش چهارم

in گفتگو

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=UQI2k37ZUKo فراخوان به خرد و کلان و به پیر و جوان به مرد و زن…
مهر 08, 1401

محمد قرایی: چرا آخوند باید گم بشه؟

in مقاله

by Aftab_Showgh

 چرا آخوند باید گم بشه؟فکر می‌کنم شما هم موافق باشید که اگر بخواهیم همة شعارهای…
مهر 08, 1401

گفتگوی محمد قرایی - بخش سوم

in گفتگو

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=O3nZ26dTONQسلاحم سنگخلقم تنگکارم جنگصدایم خشمیگین آهنگخونمکرده خاک میهنم را رنگبه دنبال رهایی می دوم در…
مهر 06, 1401

بخش دوم از گفتگوی محمد قرایی با جوانان

in گفتگو

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=DM5W1W0tFNMبخش دوم از گفتگوی محمد قرایی با جوانان ایران در مورد قیام و تبریک بخاطر…
مهر 06, 1401

گفتگوی محمد قرایی با جوانان - بخش اول

in گفتگو

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=L45Z2O4eJTIبخش اول از گفتگوی محمد قرایی با جوانان ایران در مورد قیام و تبریک بخاطر…
شهریور 28, 1401

لحظاتی با یدالله رؤیایی... م. شوق

in نقد ادبی

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=KOZ6Iq3hxds
شهریور 27, 1401

شعری از گلوی تفنگ برای مهسا امینی دختر ایران از م. شوق

in شعر

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=sJKN_nb9mzwمهسا!مهسا!همه می‌گویند شعری بنویسمن به دنبال سلاحی می‌گردمفریادهای خیابان!فریادهای خیابان! وقتی به بن‌بست برسیداز کجا…
شهریور 24, 1401

درباره‌ی پایداری

in شعر

by Aftab_Showgh

ﺩﺭﺑﺎﺭﺓ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱﺍﮔﺮ ﺯﻳﺘﻮﻥﻧﺸﺎﻛﻨﻨﺪﻩ ﺧﻮﻳﺶﺭﺍﺑﻪﻳﺎﺩ ﺁﺭﺩ ﺭﻭﻏﻨﺶ، ﺍﺷﻚ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺍﻱﺩﺭﺍﻳﺖﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﺎﺵﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻴﻢﺍﺯﭘﺎﺭﻩﺗﻦﺧﻮﺩ ﺗﻮﺭﺍﺳﭙﺮﻱ ﺩﻫﻴﻢﺍﻣﺎ ﺩﺷﺖ ﺑﺎﺩ ﺑﻪﺑﺎﺩﭘﺮﺳﺘﺎﻥﻣﺤﺼﻮﻟﻲﻧﻤﻲﺩﻫﺪﺍﻳﻦﻣﺎﻳﻴﻢﻛﻪﺑﺎﻣﮋﮔﺎﻥﺧﻮﻳﺶ…
شهریور 23, 1401

چند پرسش شعر م. شوق

in شعر

by Aftab_Showgh

چند شعر از م. شوق19شهریور ۱۴۰۱نقد شاعرشاعری درگذشتناقدی ‌گفت:استاد بی نظیری بوداماشاعر روزگار ما نبودکه…
شهریور 05, 1401

ترانه‌ی هدیه . حبیب غراب

in گوناگون

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=DBZ2N6X4fK0
مرداد 29, 1401

داستان پاپری مراسم. در سالگرد کودتای 28 مرداد

in داستان

by Aftab_Showgh

پاپری مراسم با یادی از روز کودتای 28 مرداد1332 اولین بار که آزادم کردند اصلاً…
شهریور 28, 1401

برای جوان بلوچ و گلوی تفنگش - م شوق

in شعر

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=QTSGJulyIzEجوان بلوچ چقدر صمیمی بود جوان بلوچ وقتی که با زبان تفنگش سخن می گفت صدایش از همه جا می‌وزید از آسمان شهیدان از کپرهای فقر و از گلوهای بردار رفته‌ی مدفون مست صمیمیتش شدم وقتی که بی جستجوی آدابی و ترتیبی به من می‌گفت بجنگ! به جهنم که بمیری! م. شوق 28 شهریور 1401
مرداد 30, 1401

آه اگر فاجعه‌ها....

in شعر

by Aftab_Showgh

آه اگر فاجعه‌ها.... اگر فاجعه‌ها امان می‌دادند شعر از سرو کول قلمم بالا می‌رفت با کلماتی رقصان سخن می‌گفتم و همة گلهای باغچه را هر روز می‌بوسیدم آه اگر... فاجعه‌ها امان می‌دادند خشم را برکالسکه‌ای طلا می‌نشاندم با سینی هدیه‌ای از گرانترین کالاها روانه‌اش می‌کردم در مراسم تودیعی برای همیشه و با دستهای محبت خاکستر کینه را به دریاها می‌ریختم آه اگر شب و روز ویرانی‌ها و ویران شدن‌ها را نمی‌دیدم به جای کابوسها لبخندهای شما را به سالن باشکوه خوابهایم دعوت می‌کردم. و انگشتانم را موظف می‌کردم که همة سازها را یاد بگیرند آه اگر گریزی می‌داشتم از شنیدن‌ها‌…
مرداد 17, 1401

رمان خانه نویسنده و خواننده هایش نوشته محمد قرایی گوینده شریف ریاحی - قسمت اول

 https://www.youtube.com/watch?v=Cq7TCwk_Emw *** معرفی کتاب «انسان كه تا به اين حد از ديد زمانه و جهان كوچك شمرده مي‌شود، با اينكه ميداند همه چيز به فراموشي سپرده‌مي‌شود، باز زندگي خود را جدي مي‌گيرد. احساسات و عشقها، آرزوها و آرمانهاي خود را جدي مي‌گيرد؛ به آن اندازه كه همهٌ زندگي خود را فداي آرزوهايش مي‌كند. آرزوهايي كه در آينده تحقق مي‌يابند. همان آينده‌اي كه گذشته را بجاي ستايش، با ابزار فراموشي تحقير مي‌كند. بله! انسانها بدون چشمداشت اين كار را مي‌كنند و بهناگاه همهٌ آيندهٌ خود را، همهٌ آنچه را كه سالها مي‌توانند داشته باشند و زندگي خود را با آن تشكيل…
مرداد 10, 1401

کتاب خوانشی نو از انقلاب مشروطه جلد دوم - محمد قرایی

in از م. شوق

by Aftab_Showgh

کتاب در مورد تاریخ مشروطیت ایران«خوانشی نو از انقلاب مشروطیت ایران»در دو جلدسال۱۳۸۴گردآوری: محمد قرایی پيشگفتارصد تجربه و صدها درس در مشروطه نهفته است. چراغهاي آن تجربهها را روشن كنيم تا در پرتو آن، گامهاي باقيماندة امروز خويش را براي رساندن ايران و مردم ايران به سرمنزل آزادي محكمتر و مصممتر و بلندتر برداريم.در اين جستار تاريخي، برگهاي كتاب تاريخ مشروطيت را ورق ميزنيم. براي خواندن داستان آن انقلاب، براي شناختن واقعيت آن انقلاب، و خواندن تجربهها و درسهاي آن، از صدسال پيش باز هم بازپستر ميرويم تا زمينههاي انقلاب مشروطه را بشناسيم. اين پژوهش با نگاه به حدود 30…
تیر 30, 1401

پنجاه و دو شعله سرو چهار شهید هشت

in شعر

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=HCWECai1AX8
تیر 28, 1401

بی مسما بودن ریاست جمهوری در نظام آخوندی

in طنز

by Aftab_Showgh

از اول بي مسمّا بود «رئيس جمهور» براي ماكت و شلوار نمی‌آمد، به تنبان و قباي مانمی‌خورد اين دموكراسي نمايي‌ها به ريخت مانمی‌آمد فيگورهايش به این ریخت ردای ماگذاشت این خشت كج آن گوربه‌گور راحلپس از آن تا ثريا رفت كج، بيت و بناي مابه قصد مفت‌خوري خواستيم بگيم ما هم «دموكراس»يمهمه‌ش از مفت‌خوري بوده همه بدبختي‌هاي ماخميني گفت رئيس جمهور يك بزمجه‌ای باشدكه در ظاهر براي ما بود مثل عصاي ماندانستيم كه جمهوري نمی‌آید به تيپ ما ببين هر كس رئيس شد شاخ درآورد براي ماهمه از راه به در گشتند، رئيس جمهورهاي ما غلط آن روز واقع شد…