بهمن 03, 1401

«خطابه‌ای به شیخ و شه»

in شعر

by Aftab_Showgh

«خطابه‌ای به شیخ و شه»قرار نیست دوباره، ربودن خورشیدقرار نیست دوباره، ستارگان شهیدقرار نیست به…
 
«يادتان باشد»
                                          
ما براي گل و گلزار
به جنگ آمده ايم
دشت ها بايد گلگونه شوند
باغ ها بايد
مست نعنا و گل پونه شوند
چشم تو
لايق زيباييهاست
دل من
عاشق شيداييهاست
 
گوش تو
لايق آواي خوش موسيقي ست
ما براي رقص پنجه بر آن
              سيم سراسر تپش تار
                           به جنگ آمده ايم
 
سالها سال اگر
دست در دست تفنگ آمده ايم،
غرقه در خود و زره، با رخ خونبار اگر  
از دل حادثه با تير و فشنگ آمده ايم،
ما براي پر شدن كوچه
از آن طبله ي عطار
                      به جنگ آمده ايم
ما براي شادي هر چهره و رخسار
                      به جنگ آمده ايم
ما ازين خشكي خاك
ما ازين شوري دشت
ما از انبوه به هم ريختهي خار
به تنگ آمدهايم
ما براي رويش انبوه شقايق بر دشت
ما براي رويش فرش مخملي جنگل سبز
                   بر سر سركش كهسار
ما براي گل و گلزار به جنگ آمده ايم
 
ما ازين اخم قبيح
ما ازين اشك روان
             بر رخ و رخسار
                         به هم ريخته ايم
ما ازين خلق گرفتار
ما ازين خانه ي ويرانه و آوار
                       بر انگيخته ايم
زين سبب هست كه ما
بيدلانيم و به رهبويي يك دلبر دلدار
                         به جنگ آمده ايم  
 
ما ازين زندانها
ما ازين دخمه و ديوار
                   دلي پر داريم
همه جا بايد پرچين گل و بوته ي شمشاد شود
هر كسي در قفس است
                 بايد آزاد شود
ميهني بايد پرعدل و پر از داد شود
از دل شعر من و قصه ي تو
واژه ي خون بايد بيرون برود
هر نسيم نفسي از دهني
عطرـ بنياد شود
تيشهها گر كه بدست آورديم
 پتك ها گر كه بدوش افكنديم
ما براي كندن هر بند و حصار
رود گشتيم و عليه ديوار
به جنگ آمده ايم
چشمهاي تو ز شادي
 بايد كه درخشان بشود
سفره ها بايد پرنان بشود
چهره ها بايد خندان بشود
ما براي لبخند   در بهشتي كه بسازيم از ايران
ما براي «جنات تجري من تحتها الانهار»
به جنگ آمده ايم.
م.شوق
بهمن 03, 1401

«خطابه‌ای به شیخ و شه»

in شعر

by Aftab_Showgh

«خطابه‌ای به شیخ و شه»قرار نیست دوباره، ربودن خورشیدقرار نیست دوباره، ستارگان شهیدقرار نیست به…
دی 25, 1401

ایران که می‌گرید تویی!

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/dlRUaNqrRsoایران که می گرید تویی!ایران که میگرید توییبگری! دخترمکه هر نگاهتآتشفشان خاموشی را فعال میکندو…
دی 20, 1401

بیا قسم بخوریم. شعر در تجدید پیمان با دو شهید سربه دار

in شعر

by Aftab_Showgh

بیا قسم بخوریم در تجدید پیمان با دو شهید سربه دار اگر چه سر به…
دی 07, 1401

متن پیامگیر شاعران شعر نو ایران.. از م. شوق

in شعر

by Aftab_Showgh

متن پیامگیر شاعران شعر نوپیامگیر نیمایوشیج:خانه ام خالیستوسکوت خانه ام را نیست شوق شاد پژواکی…
آذر 29, 1401

عجب جنگی در این چل سال ...

in شعر

by Aftab_Showgh

«عجب جنگي در اين چل سال…»نه! اين آتش از آنها نيست كز ما بازگيريدشنه اين…
آذر 13, 1401

ناله‌ی امروزی مرغ سحر

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/heZcK74T1gsشعر مرغ سحر را مرحوم محمدتقی بهار سرودو تصنیف «مرغ سحر» از ساخته‌های مرتضی نی‌داوود…
آذر 07, 1401

ز سر خاکت ای شهید

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/vgsHZImgVoM?t=1هر هفته جمعه ها ز سر خاکت ای شهید یک جنبش جدید، ببین می خورد…
آبان 27, 1401

کیان و برنو و عشقش

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/sUQ6-wJbAes?t=2کیان و برنو و عشقشبرای اسب کیان نامه ای نوشتم من سوار خوب تو در…
آبان 27, 1401

نام من ایران است

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/YDvh5ZHQQy8?t=2
آبان 19, 1401

برای شهیدان بلوچستان. بلوچستان پاره‌ی تن ایران

in شعر

by Aftab_Showgh

https://vimeo.com/769424576
آبان 12, 1401

سیمای قشنگش. م. شوق

in شعر

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=6LgZ9690nQA سیمای قشنگششب اگر سرد است با آتش به جنگش می رویم از برای جنگ،…
آبان 11, 1401

منظومه قیام برای آزادی. م. شوق

in شعر

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=vYpm7t0Met0قیام کن قیام کن که قعود از تن تو بگریزد شراره زن که شب از…