بهمن 03, 1401

«خطابه‌ای به شیخ و شه»

in شعر

by Aftab_Showgh

«خطابه‌ای به شیخ و شه»قرار نیست دوباره، ربودن خورشیدقرار نیست دوباره، ستارگان شهیدقرار نیست به…

   

«عجب جنگي در اين چل سال…»
نه! اين آتش از آنها نيست كز ما بازگيريدش
نه اين اخگر از آنها نيست كان را بفسرانيدش
تب عدل است و شوق جنبش است و عشق آزادي
هر آن كس چشم ديدن داشت در اين ديده ها ديدش
چهل سال است می رزمد درین پیکار جانانه
سرپا ايستاده ست و نمي شايد خمانيدش
نگاهش بارها در چشم بی جان بي تلألؤ شد
ولي آن شعله را از ديده، كي؟ شايد برانيدش
كنون با هر چه خونريز و به دهها طرح قتل عام
به هر گوشه، بتازيد و بجوييد و بيابيدش
مگر از عمق زندانها نيامد قلب تهران شد؟
حنيف تيرباران را نديدي بيشماران شد؟
سه قطره خون حق بود و چكيد آن صبح خردادی
نماد عزم همواره، به چشم رهسپاران شد
نكُشتي سيزده ساله مگر مصباح خردش را
نديدي سي هزارش را كه نسل سربداران شد؟
نباريدي هزاران موشك  اسكاد بر فرقش؟
نديدي باز برجا ماند و قلب شب شكاران شد؟
نبردي نابرابر بود در چل سال پشت سر
تو بر خاكي كه از او بود، او آواره بر هر در
عجب جنگي؟ در اين چل سال من ديدم درين سنگر
عجب رزمي عليه تو، تواي دجال غارتگر
تو بركِشتي و او بر موج نا آرام و پرگرداب
تو بر دژهاي مستحكم، و او در دشت بي  سنگر
عجب جنگي در اين چل سال ديدم من درآن تنگه
تو در دستت هزاران تيغ و او بر پشت خود خنجر
تو با اف 4 و با اف 5 با شليك از آن اوج
و او مجروح و غلطان در دل صحرا چو گل پرپر
تو دستت پشت آن درها به كار خدعه با تاراج
و او در خانة بگشوده در، بي خيل و بي لشكر
شبيخون ميزدي از هر طرف براو به ناگاهان
و او با شعله هاي آتش از هر دام مي زد پر
چه جانهايي كه در آتش، نداهايي چنان آرش
سر بازارهاي اين جهان، گشتند خاكستر
عجب جنگي كه من ديدم به هر سويي كه چرخيدم
تو را ديدم چه مستأصل، و او را پاي كوبانتر
تو با همدستي آن نابكاران سياست باز
و او با صدق و با اسناد و با قانون و با دفتر
تو كوشيدي كه بنيادش بپاشاني فرو ريزي
تو باطل بودي و با حق، بنايت شد كه بستيزي
تو بستي راه آب و نان به روي اشرف محصور
كه با تير و تبر در وي هراس و يأس انگيزي
و ليكن پيش روي تو، هزاران اشرف استادند
چه رزم بي نظيري بود، چه عشق غيرت انگيزي
كنون اين صحنه‌اي ديگر از آن پيكار در اينجاست
ز من بشنو همان بهتر كه كه از ميدان تو بگريزي
نگاه اين يلان و اين شکوه و دست خالي شان
برانگيزانده شوري را به هر تهران و تبريزي
به هر آتشكده فرزند ايران شورشی گشته
ازين اخگر گرفته عزم، چه برق و  تيغة تيزي
سخن كوتاه مي سازم، لزومي نيست من گويم
ز هر کوی و کران هر سال بشنو موج برخيزي
تب عدل است و شوق جنبش است و عشق آزادي
هلا دژخيم! آن بهتر كزين ميدان تو بگريزي
م. شوق

بهمن 03, 1401

«خطابه‌ای به شیخ و شه»

in شعر

by Aftab_Showgh

«خطابه‌ای به شیخ و شه»قرار نیست دوباره، ربودن خورشیدقرار نیست دوباره، ستارگان شهیدقرار نیست به…
دی 25, 1401

ایران که می‌گرید تویی!

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/dlRUaNqrRsoایران که می گرید تویی!ایران که میگرید توییبگری! دخترمکه هر نگاهتآتشفشان خاموشی را فعال میکندو…
دی 20, 1401

بیا قسم بخوریم. شعر در تجدید پیمان با دو شهید سربه دار

in شعر

by Aftab_Showgh

بیا قسم بخوریم در تجدید پیمان با دو شهید سربه دار اگر چه سر به…
دی 07, 1401

متن پیامگیر شاعران شعر نو ایران.. از م. شوق

in شعر

by Aftab_Showgh

متن پیامگیر شاعران شعر نوپیامگیر نیمایوشیج:خانه ام خالیستوسکوت خانه ام را نیست شوق شاد پژواکی…
آذر 29, 1401

عجب جنگی در این چل سال ...

in شعر

by Aftab_Showgh

«عجب جنگي در اين چل سال…»نه! اين آتش از آنها نيست كز ما بازگيريدشنه اين…
آذر 13, 1401

ناله‌ی امروزی مرغ سحر

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/heZcK74T1gsشعر مرغ سحر را مرحوم محمدتقی بهار سرودو تصنیف «مرغ سحر» از ساخته‌های مرتضی نی‌داوود…
آذر 07, 1401

ز سر خاکت ای شهید

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/vgsHZImgVoM?t=1هر هفته جمعه ها ز سر خاکت ای شهید یک جنبش جدید، ببین می خورد…
آبان 27, 1401

کیان و برنو و عشقش

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/sUQ6-wJbAes?t=2کیان و برنو و عشقشبرای اسب کیان نامه ای نوشتم من سوار خوب تو در…
آبان 27, 1401

نام من ایران است

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/YDvh5ZHQQy8?t=2
آبان 19, 1401

برای شهیدان بلوچستان. بلوچستان پاره‌ی تن ایران

in شعر

by Aftab_Showgh

https://vimeo.com/769424576
آبان 12, 1401

سیمای قشنگش. م. شوق

in شعر

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=6LgZ9690nQA سیمای قشنگششب اگر سرد است با آتش به جنگش می رویم از برای جنگ،…
آبان 11, 1401

منظومه قیام برای آزادی. م. شوق

in شعر

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=vYpm7t0Met0قیام کن قیام کن که قعود از تن تو بگریزد شراره زن که شب از…