تو را زمانه مرگ می‌دهد 
شعری خطاب به آخوندهای حاکم و قاتلانشان
از م. شوق
ترانه را قصاص کن! 
هرآنچه خوب و دیدنیست را،
زشت کن! قناس کن
هرآن که صاحب فضیلتیست را
بگیر و  در به در نما و آس و پاس کن!
گل و شکوفه را بکوب!
و بوی نفرت و عذاب را ، درون کوچه‌های این وطن
تو جانشین عطر یاس کن!
هوای پاک را بگیر!
خاک را بگیر!
شقایقان سینه چاک را بگیر
سپیده و طلوع را ببند
و با دهان پر تعفنت
به هرچه پیش مردمان ستودنیست
                به زهر خنده‌های خود بخند
لگد به واژه‌های بی گنه بکوب!
شتاب کن!
تمام ساختار شعر دوستی و عشق را خراب کن
و قیر و چرک و زهر را
به شیشة گلاب کن!
لجوج زشت نکبتی!
عبوس تلخ نفرتی!
هر آن چه می کنی بکن!
به روی هرچه نیکخوی، چنگ زن!
به هرچه حسن و آبرو، کلنگ زن!
تلاش کن!
هرآن چه را که سالم است و نیک و تندرست
آش و لاش کن!
ولی بدان
بدان تمام آنچه خوب بود و کشتی‌اش
تمام آنچه زیر پای نامبارک تو له شد و مچاله شد
تمام آنچه را شکسته‌ای و بسته‌ای
تمام آن علاقه های خوب را که بین ما گسسته ای
اگرچه ضربه خورد و نادمیده ناگهان فسرد
ولی نمرد.
چرا که آن چه مردنیست
و آنچه که شکستنی و رفتنیست
و آنچه که گسستنی ست
بجز تمامِ قامت و تمامت کثافت و شقاوت و رذالت تو نیست
این تویی که محو می شوی ازین زمانه و زمین
یقین کن ای پلید 
تو را زمانه مرگ می دهد 
و در زمینه باز
آن ترانه‌های شاد ما  در حیاط خانه‌ی وطن، 
                       باز سبزتر ز پیش، شاخ و برگ می دهد. 
  تو را زمانه مرگ می دهد  
 
 
شهریور 10, 1402

من مغزشویی شده‌ام!!؟

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/R3AeXTTP2vk
تیر 18, 1402

این است قامتم. شعری در مورد گردهمایی پشتیبانان مقاومت ایران در پاریس ۱۰تیر۱۴۰۲

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/1I3cmi2MH5U این است قامتماین است قامتماینک قیامتماین فوج بیشماراین موج افتخاربر من مبند چشممن قدرت…
تیر 06, 1402

به یاد فرمانده افشین. شعرخوانی محمد قرایی

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/lIs-oTL5PJcافشین برای علی مستشاری بگذار کوهنوردان از زیرسایه ات گذر کنند و پایداری بیاموزند ای…
خرداد 25, 1402

شعری برای یوسف کودکی از بلوچستان

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/D7nXTw1gQSYدوسه روزیست که غمگینم ازین صحنه‌ی تلخغیر افسوس نمی چینم ازین صحنه‌ی تلخغم این کودک…
خرداد 18, 1402

من #عشق را می دزدم

in شعر

by Aftab_Showgh

من #عشق را می دزدم از هر کوی و کانالتو هشتگ چی هستی ای اهل…
خرداد 18, 1402

چگونه دوست ندارم من این دیاران را

in شعر

by Aftab_Showgh

چگونه دوست ندارم من این دیاران راکه هر شقایقش آیینه‌ای‌ست یاران راتمام هستی من در…
ارديبهشت 27, 1402

جه خبر؟ شعری از میرزا علی اکبر صابر

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/lYYr8fdV-zs
ارديبهشت 23, 1402

کارمان را بکنیم

in شعر

by Aftab_Showgh

کارمان را بکنیممن پیامم این استکارمان را بکنیمجانمان را بکنیمسعی‌مان را هر روز بالاتر ببریم…
ارديبهشت 06, 1402

بوی عرفان -مولوی

in شعر

by Aftab_Showgh

 بوی عرفان. داستانهایی از گنج عرفان به زبان ساده . ب مولویگردآوری: محمد قراییانتشار: فروردین…
فروردين 07, 1402

گل اندیشه. شعری تقدیم به روان دکتر منوچهر هزارخانی

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/7SYVoo9ZvyIگل اندیشه برای روان دکتر منوچهر هزار خانیدر جهانی که واقعی استدر دور دست فریبا…
اسفند 28, 1401

من پرده را

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/MaPLaUtNWUEمن پرده راکنار خواهم زدبا دستهای اراده‌امتا دستهای پشت‌پرده را وکیفهای سامسونت راو برگه‌های زدوبند…
اسفند 21, 1401

کار ما شیاد رسوا کردن است

in شعر

by Aftab_Showgh

https://vimeo.com/807223772 کار ما خطاب به شعبده‌بازان زمان. شیخ شیاد و بازیچه‌اش کار ما شیاد رسوا…