آذر 07, 1401

ز سر خاکت ای شهید

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/vgsHZImgVoM?t=1هر هفته جمعه ها ز سر خاکت ای شهید یک جنبش جدید، ببین می خورد…
آبان 27, 1401

کیان و برنو و عشقش

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/sUQ6-wJbAes?t=2کیان و برنو و عشقشبرای اسب کیان نامه ای نوشتم من سوار خوب تو در…
آبان 27, 1401

نام من ایران است

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/YDvh5ZHQQy8?t=2
 
تو را زمانه مرگ می‌دهد 
شعری خطاب به آخوندهای حاکم و قاتلانشان
از م. شوق
ترانه را قصاص کن! 
هرآنچه خوب و دیدنیست را،
زشت کن! قناس کن
هرآن که صاحب فضیلتیست را
بگیر و  در به در نما و آس و پاس کن!
گل و شکوفه را بکوب!
و بوی نفرت و عذاب را ، درون کوچه‌های این وطن
تو جانشین عطر یاس کن!
هوای پاک را بگیر!
خاک را بگیر!
شقایقان سینه چاک را بگیر
سپیده و طلوع را ببند
و با دهان پر تعفنت
به هرچه پیش مردمان ستودنیست
                به زهر خنده‌های خود بخند
لگد به واژه‌های بی گنه بکوب!
شتاب کن!
تمام ساختار شعر دوستی و عشق را خراب کن
و قیر و چرک و زهر را
به شیشة گلاب کن!
لجوج زشت نکبتی!
عبوس تلخ نفرتی!
هر آن چه می کنی بکن!
به روی هرچه نیکخوی، چنگ زن!
به هرچه حسن و آبرو، کلنگ زن!
تلاش کن!
هرآن چه را که سالم است و نیک و تندرست
آش و لاش کن!
ولی بدان
بدان تمام آنچه خوب بود و کشتی‌اش
تمام آنچه زیر پای نامبارک تو له شد و مچاله شد
تمام آنچه را شکسته‌ای و بسته‌ای
تمام آن علاقه های خوب را که بین ما گسسته ای
اگرچه ضربه خورد و نادمیده ناگهان فسرد
ولی نمرد.
چرا که آن چه مردنیست
و آنچه که شکستنی و رفتنیست
و آنچه که گسستنی ست
بجز تمامِ قامت و تمامت کثافت و شقاوت و رذالت تو نیست
این تویی که محو می شوی ازین زمانه و زمین
یقین کن ای پلید 
تو را زمانه مرگ می دهد 
و در زمینه باز
آن ترانه‌های شاد ما  در حیاط خانه‌ی وطن، 
                       باز سبزتر ز پیش، شاخ و برگ می دهد. 
  تو را زمانه مرگ می دهد  
 
 
آذر 07, 1401

ز سر خاکت ای شهید

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/vgsHZImgVoM?t=1هر هفته جمعه ها ز سر خاکت ای شهید یک جنبش جدید، ببین می خورد…
آبان 27, 1401

کیان و برنو و عشقش

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/sUQ6-wJbAes?t=2کیان و برنو و عشقشبرای اسب کیان نامه ای نوشتم من سوار خوب تو در…
آبان 27, 1401

نام من ایران است

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/YDvh5ZHQQy8?t=2
آبان 19, 1401

برای شهیدان بلوچستان. بلوچستان پاره‌ی تن ایران

in شعر

by Aftab_Showgh

https://vimeo.com/769424576
آبان 12, 1401

سیمای قشنگش. م. شوق

in شعر

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=6LgZ9690nQA سیمای قشنگششب اگر سرد است با آتش به جنگش می رویم از برای جنگ،…
آبان 11, 1401

منظومه قیام برای آزادی. م. شوق

in شعر

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=vYpm7t0Met0قیام کن قیام کن که قعود از تن تو بگریزد شراره زن که شب از…
آبان 08, 1401

دیدار. برای دیدار دختر بهروز ملکی شهید آبان ۹۸ با پدرش

in شعر

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=MoJj0epsMa8دیدار برای دختر شهید قیام98 بهروز ملکی که به دیدن مزارپدرشهیدش رفت بیا! اینجایم اینجا…
آبان 07, 1401

زن باش. شعری از م. شوق

in شعر

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=zOoREjfTLKYاگر مردی بیا #ایران و زن باش حریف اژدها و اهرمن باشآهای بیژن، سیاووش! آی…
آبان 02, 1401

منظومه‌ی عشق به آزادی

in شعر

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=A5jPqtb1DZAسپرکردیم سینه، پیشِ کولاک خطر کردیم در خنجرْگَهِ خاکفشرده پای را چون کاوه برخاک نترسیدیم…
آبان 01, 1401

خون ایرانی من

in شعر

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=0uNfh90OwYsخون ایرانی خون ایرانی من! شور و خروشی داری در رگم باز چه گرما و…
مهر 26, 1401

اوین، قلب طوفان

in شعر

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=CjS16TFcDuIاوین باز از اوین آمد خبر، از قلب توفان عصیان بپا شد در دل باستیل…
مهر 21, 1401

تو را زمانه مرگ می‌دهد

in شعر

by Aftab_Showgh

 https://www.youtube.com/watch?v=gW2a3eVjpA8 تو را زمانه مرگ می‌دهد شعری خطاب به آخوندهای حاکم و قاتلانشان از م.…