فروردين 04, 1402

گفتگوی نوروزی محمد قرایی نوروز ۱۴۰۲

in گفتگو

by Aftab_Showgh

https://iranntv.com/921538
آبان 04, 1401

گغتگو با محمد قرایی در مورد قیام ۹۸

in گفتگو

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=j0aZSJfWgBQ
مهر 08, 1401

فراخوان به مردم ایران. گفتگوی محمد قرایی - بخش چهارم

in گفتگو

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=UQI2k37ZUKo فراخوان به خرد و کلان و به پیر و جوان به مرد و زن…
مهر 08, 1401

گفتگوی محمد قرایی - بخش سوم

in گفتگو

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=O3nZ26dTONQسلاحم سنگخلقم تنگکارم جنگصدایم خشمیگین آهنگخونمکرده خاک میهنم را رنگبه دنبال رهایی می دوم در…
مهر 06, 1401

بخش دوم از گفتگوی محمد قرایی با جوانان

in گفتگو

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=DM5W1W0tFNMبخش دوم از گفتگوی محمد قرایی با جوانان ایران در مورد قیام و تبریک بخاطر…
مهر 06, 1401

گفتگوی محمد قرایی با جوانان - بخش اول

in گفتگو

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=L45Z2O4eJTIبخش اول از گفتگوی محمد قرایی با جوانان ایران در مورد قیام و تبریک بخاطر…