آذر 07, 1401

ز سر خاکت ای شهید

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/vgsHZImgVoM?t=1هر هفته جمعه ها ز سر خاکت ای شهید یک جنبش جدید، ببین می خورد…
آبان 27, 1401

کیان و برنو و عشقش

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/sUQ6-wJbAes?t=2کیان و برنو و عشقشبرای اسب کیان نامه ای نوشتم من سوار خوب تو در…
آبان 27, 1401

نام من ایران است

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/YDvh5ZHQQy8?t=2
اسفند 05, 1400

دایه دایه نورمراد چه می‌گفت

in حماسه

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=-DqrAm5q5_o قهرمانی از خطه لرستان و از خانواده لرهای سرکوب شده و تبعیدی توسط رضاخان…