آذر 07, 1401

ز سر خاکت ای شهید

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/vgsHZImgVoM?t=1هر هفته جمعه ها ز سر خاکت ای شهید یک جنبش جدید، ببین می خورد…
آبان 27, 1401

کیان و برنو و عشقش

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/sUQ6-wJbAes?t=2کیان و برنو و عشقشبرای اسب کیان نامه ای نوشتم من سوار خوب تو در…
آبان 27, 1401

نام من ایران است

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/YDvh5ZHQQy8?t=2

سپرکردیم سینه، پیشِ کولاک                 

خطر کردیم در خنجرْگَهِ خاک
فشرده پای را چون کاوه برخاک               
نترسیدیم از گلزخمِ ضحاک
مگر دریادلی داند که ما را                   
چه توفانهاست در این قلب صدچاک
***
گر جان بدهیم جملگی دراین راه
وز پیکر ما بجا نماند جز آه
زان آه خروش فتح ما را شنوید
لا حول و لا قوتَ الا بالله
***
با جان به مصاف جانیان آمده ایم
تا لحظة فتح پرتوان آمده ایم
گفتیم بجنگ تا بجنگیم ای خصم
جانانه به جنگ جانیان آمده ایم
***
درک کن قدر دویدن، در بیابانهای عشق            
غرقه گشتن درخروش موج طوفانهای عشق    
درک کن ای جان صفای وصل با معبود را        
بر دل دریا زدن درقلب عصیانهای عشق             
***
مهمان به درِ خانه زد ایران
برخیز و به رویش بگشا در
از بهر  نثار  قدم  او
قربانی خود بهر فدا بر
درمان جراحات تو با اوست
این درد به درگاه دوا بر   
***
آزادی اگر مرهم درد است 
ایرانی اگر اهل نبرد است 
   قربان رهایی بکند جان
کان مشعله این ره سرد است
***
آن که پیش زندگی زانو نزد
پشت مرگ از همت خود بشکند
گر فدا فرهنگ انسانها شود
واژه انسان به انسان می سزد
 هرچه در صندوق دل داری بده
تا زدل عطر گل ایمان وزد
 میزبان عشق و آزادی شوید
میهمان از جاده قربان رسد

***
به آسمان وطن، برق خشم، شعله کشید         
ز ابر  شهر خروش و شتاب می بارد     
به شیخ و شحنه بگو ترس خلق، دیگر ریخت     
ز آسمان وزمین انقلاب می بارد    
م. شوق
آذر 07, 1401

ز سر خاکت ای شهید

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/vgsHZImgVoM?t=1هر هفته جمعه ها ز سر خاکت ای شهید یک جنبش جدید، ببین می خورد…
آبان 27, 1401

کیان و برنو و عشقش

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/sUQ6-wJbAes?t=2کیان و برنو و عشقشبرای اسب کیان نامه ای نوشتم من سوار خوب تو در…
آبان 27, 1401

نام من ایران است

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/YDvh5ZHQQy8?t=2
آبان 19, 1401

برای شهیدان بلوچستان. بلوچستان پاره‌ی تن ایران

in شعر

by Aftab_Showgh

https://vimeo.com/769424576
آبان 12, 1401

سیمای قشنگش. م. شوق

in شعر

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=6LgZ9690nQA سیمای قشنگششب اگر سرد است با آتش به جنگش می رویم از برای جنگ،…
آبان 11, 1401

منظومه قیام برای آزادی. م. شوق

in شعر

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=vYpm7t0Met0قیام کن قیام کن که قعود از تن تو بگریزد شراره زن که شب از…
آبان 08, 1401

دیدار. برای دیدار دختر بهروز ملکی شهید آبان ۹۸ با پدرش

in شعر

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=MoJj0epsMa8دیدار برای دختر شهید قیام98 بهروز ملکی که به دیدن مزارپدرشهیدش رفت بیا! اینجایم اینجا…
آبان 07, 1401

زن باش. شعری از م. شوق

in شعر

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=zOoREjfTLKYاگر مردی بیا #ایران و زن باش حریف اژدها و اهرمن باشآهای بیژن، سیاووش! آی…
آبان 02, 1401

منظومه‌ی عشق به آزادی

in شعر

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=A5jPqtb1DZAسپرکردیم سینه، پیشِ کولاک خطر کردیم در خنجرْگَهِ خاکفشرده پای را چون کاوه برخاک نترسیدیم…
آبان 01, 1401

خون ایرانی من

in شعر

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=0uNfh90OwYsخون ایرانی خون ایرانی من! شور و خروشی داری در رگم باز چه گرما و…
مهر 26, 1401

اوین، قلب طوفان

in شعر

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=CjS16TFcDuIاوین باز از اوین آمد خبر، از قلب توفان عصیان بپا شد در دل باستیل…
مهر 21, 1401

تو را زمانه مرگ می‌دهد

in شعر

by Aftab_Showgh

 https://www.youtube.com/watch?v=gW2a3eVjpA8 تو را زمانه مرگ می‌دهد شعری خطاب به آخوندهای حاکم و قاتلانشان از م.…