سپرکردیم سینه، پیشِ کولاک                 

خطر کردیم در خنجرْگَهِ خاک
فشرده پای را چون کاوه برخاک               
نترسیدیم از گلزخمِ ضحاک
مگر دریادلی داند که ما را                   
چه توفانهاست در این قلب صدچاک
***
گر جان بدهیم جملگی دراین راه
وز پیکر ما بجا نماند جز آه
زان آه خروش فتح ما را شنوید
لا حول و لا قوتَ الا بالله
***
با جان به مصاف جانیان آمده ایم
تا لحظة فتح پرتوان آمده ایم
گفتیم بجنگ تا بجنگیم ای خصم
جانانه به جنگ جانیان آمده ایم
***
درک کن قدر دویدن، در بیابانهای عشق            
غرقه گشتن درخروش موج طوفانهای عشق    
درک کن ای جان صفای وصل با معبود را        
بر دل دریا زدن درقلب عصیانهای عشق             
***
مهمان به درِ خانه زد ایران
برخیز و به رویش بگشا در
از بهر  نثار  قدم  او
قربانی خود بهر فدا بر
درمان جراحات تو با اوست
این درد به درگاه دوا بر   
***
آزادی اگر مرهم درد است 
ایرانی اگر اهل نبرد است 
   قربان رهایی بکند جان
کان مشعله این ره سرد است
***
آن که پیش زندگی زانو نزد
پشت مرگ از همت خود بشکند
گر فدا فرهنگ انسانها شود
واژه انسان به انسان می سزد
 هرچه در صندوق دل داری بده
تا زدل عطر گل ایمان وزد
 میزبان عشق و آزادی شوید
میهمان از جاده قربان رسد

***
به آسمان وطن، برق خشم، شعله کشید         
ز ابر  شهر خروش و شتاب می بارد     
به شیخ و شحنه بگو ترس خلق، دیگر ریخت     
ز آسمان وزمین انقلاب می بارد    
م. شوق
شهریور 10, 1402

من مغزشویی شده‌ام!!؟

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/R3AeXTTP2vk
تیر 18, 1402

این است قامتم. شعری در مورد گردهمایی پشتیبانان مقاومت ایران در پاریس ۱۰تیر۱۴۰۲

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/1I3cmi2MH5U این است قامتماین است قامتماینک قیامتماین فوج بیشماراین موج افتخاربر من مبند چشممن قدرت…
تیر 06, 1402

به یاد فرمانده افشین. شعرخوانی محمد قرایی

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/lIs-oTL5PJcافشین برای علی مستشاری بگذار کوهنوردان از زیرسایه ات گذر کنند و پایداری بیاموزند ای…
خرداد 25, 1402

شعری برای یوسف کودکی از بلوچستان

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/D7nXTw1gQSYدوسه روزیست که غمگینم ازین صحنه‌ی تلخغیر افسوس نمی چینم ازین صحنه‌ی تلخغم این کودک…
خرداد 18, 1402

من #عشق را می دزدم

in شعر

by Aftab_Showgh

من #عشق را می دزدم از هر کوی و کانالتو هشتگ چی هستی ای اهل…
خرداد 18, 1402

چگونه دوست ندارم من این دیاران را

in شعر

by Aftab_Showgh

چگونه دوست ندارم من این دیاران راکه هر شقایقش آیینه‌ای‌ست یاران راتمام هستی من در…
ارديبهشت 27, 1402

جه خبر؟ شعری از میرزا علی اکبر صابر

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/lYYr8fdV-zs
ارديبهشت 23, 1402

کارمان را بکنیم

in شعر

by Aftab_Showgh

کارمان را بکنیممن پیامم این استکارمان را بکنیمجانمان را بکنیمسعی‌مان را هر روز بالاتر ببریم…
ارديبهشت 06, 1402

بوی عرفان -مولوی

in شعر

by Aftab_Showgh

 بوی عرفان. داستانهایی از گنج عرفان به زبان ساده . ب مولویگردآوری: محمد قراییانتشار: فروردین…
فروردين 07, 1402

گل اندیشه. شعری تقدیم به روان دکتر منوچهر هزارخانی

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/7SYVoo9ZvyIگل اندیشه برای روان دکتر منوچهر هزار خانیدر جهانی که واقعی استدر دور دست فریبا…
اسفند 28, 1401

من پرده را

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/MaPLaUtNWUEمن پرده راکنار خواهم زدبا دستهای اراده‌امتا دستهای پشت‌پرده را وکیفهای سامسونت راو برگه‌های زدوبند…
اسفند 21, 1401

کار ما شیاد رسوا کردن است

in شعر

by Aftab_Showgh

https://vimeo.com/807223772 کار ما خطاب به شعبده‌بازان زمان. شیخ شیاد و بازیچه‌اش کار ما شیاد رسوا…