آذر 07, 1401

ز سر خاکت ای شهید

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/vgsHZImgVoM?t=1هر هفته جمعه ها ز سر خاکت ای شهید یک جنبش جدید، ببین می خورد…
آبان 27, 1401

کیان و برنو و عشقش

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/sUQ6-wJbAes?t=2کیان و برنو و عشقشبرای اسب کیان نامه ای نوشتم من سوار خوب تو در…
آبان 27, 1401

نام من ایران است

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/YDvh5ZHQQy8?t=2
به رابرت توریسلی 
 
عضو سابق دمکرات سنای آمریکا
یک پشتیبان بزرگ مقاومت ایران و وکیل مجاهدان اشرفی در دوران پایداری اشرف و لیبرتی
 
چنان با شوق می‌آییم 
که بادها حیرت خواهندکرد
و تیرک‌های دار
به خاک خواهند افتاد
با گذرنامه‌ای از شوق
از همه‌ی مرزها عبورمی‌کنیم
و چنان از کار وزندگی خویش خواهیم گذشت
که زندگی به دست و پای ما بیفتد
ما می‌آییم
زیرا
این قیامت ماست
این قامت ماست
مرزبانان به حیرت خواهند افتاد
هواپیماها از شادی، بال در خواهند آورد
زیرا ما را به سوی هم خواهند برد
بگذار جهان تجارت ببیند
که جهان عشق 
چه وسعتی دارد
با ذوقی از دل کودکان خیابانی می‌آییم
با بغضی از گلوی اعدامی
طناب‌های دار
از حس ما برای فریاد کشیدن
به اعدامگران ناسزا خواهند گفت
آنجا همه‌ی تپشها را در یک قلب خواهیم ریخت
آنجا ستاره‌ها را به زمین خواهیم کشید

To Senator Robert Torricelli
Former Democratic member of the U.S. Senate
A great supporter of the Iranian Resistance and the lawyer of the MEK Ashrafis during Ashraf and liberty's persistence
We come so enthusiastically
Where the winds will be astonished
And the gallows
Will fall to the ground
We shall cross all borders
With passports of passion
And we'll give up our business and our lives so much
That life would prostrate us
We will come
Because
This is our resurrection
This is our stature
Border guards will be astonished
Planes will wing out of joy
because they'll lead us together
Let the world of business see
how vast is
the world of love
We come with a joy from the hearts of street children
With a rage from the throat of the executed
Hanging ropes
will insult the executors
feeling our sense for screaming
There, we will lay all the beatings in one heart
There, we will bring the stars to earth
آذر 07, 1401

ز سر خاکت ای شهید

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/vgsHZImgVoM?t=1هر هفته جمعه ها ز سر خاکت ای شهید یک جنبش جدید، ببین می خورد…
آبان 27, 1401

کیان و برنو و عشقش

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/sUQ6-wJbAes?t=2کیان و برنو و عشقشبرای اسب کیان نامه ای نوشتم من سوار خوب تو در…
آبان 27, 1401

نام من ایران است

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/YDvh5ZHQQy8?t=2
آبان 19, 1401

برای شهیدان بلوچستان. بلوچستان پاره‌ی تن ایران

in شعر

by Aftab_Showgh

https://vimeo.com/769424576
آبان 12, 1401

سیمای قشنگش. م. شوق

in شعر

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=6LgZ9690nQA سیمای قشنگششب اگر سرد است با آتش به جنگش می رویم از برای جنگ،…
آبان 11, 1401

منظومه قیام برای آزادی. م. شوق

in شعر

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=vYpm7t0Met0قیام کن قیام کن که قعود از تن تو بگریزد شراره زن که شب از…
آبان 08, 1401

دیدار. برای دیدار دختر بهروز ملکی شهید آبان ۹۸ با پدرش

in شعر

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=MoJj0epsMa8دیدار برای دختر شهید قیام98 بهروز ملکی که به دیدن مزارپدرشهیدش رفت بیا! اینجایم اینجا…
آبان 07, 1401

زن باش. شعری از م. شوق

in شعر

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=zOoREjfTLKYاگر مردی بیا #ایران و زن باش حریف اژدها و اهرمن باشآهای بیژن، سیاووش! آی…
آبان 02, 1401

منظومه‌ی عشق به آزادی

in شعر

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=A5jPqtb1DZAسپرکردیم سینه، پیشِ کولاک خطر کردیم در خنجرْگَهِ خاکفشرده پای را چون کاوه برخاک نترسیدیم…
آبان 01, 1401

خون ایرانی من

in شعر

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=0uNfh90OwYsخون ایرانی خون ایرانی من! شور و خروشی داری در رگم باز چه گرما و…
مهر 26, 1401

اوین، قلب طوفان

in شعر

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=CjS16TFcDuIاوین باز از اوین آمد خبر، از قلب توفان عصیان بپا شد در دل باستیل…
مهر 21, 1401

تو را زمانه مرگ می‌دهد

in شعر

by Aftab_Showgh

 https://www.youtube.com/watch?v=gW2a3eVjpA8 تو را زمانه مرگ می‌دهد شعری خطاب به آخوندهای حاکم و قاتلانشان از م.…