آذر 07, 1401

ز سر خاکت ای شهید

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/vgsHZImgVoM?t=1هر هفته جمعه ها ز سر خاکت ای شهید یک جنبش جدید، ببین می خورد…
آبان 27, 1401

کیان و برنو و عشقش

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/sUQ6-wJbAes?t=2کیان و برنو و عشقشبرای اسب کیان نامه ای نوشتم من سوار خوب تو در…
آبان 27, 1401

نام من ایران است

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/YDvh5ZHQQy8?t=2
فروردين 31, 1401

شاهنامه شناسنامه‌ی هر ایرانی است

in طرح ونقاشی

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=W6pBjnCIYvE
بهمن 28, 1400

داستان اصلی گنجشکک اشی مشی

in طرح ونقاشی

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=7A61wPe4Plwماجرای اصلی گنجشکک اشی مشی چه بوده؟این یکی از سیاسی ترین و بهترین و دلسوزانه…
بهمن 25, 1400

ساختن تندیس #بکتاش_ابتین شاعر ایستادگی توسط استاد رضا اولیا

in طرح ونقاشی

by Aftab_Showgh

با تقدیر از هنرمند متعهد و مردمی آقای رضا اولیا نقاش و مجسمه ساز و…