فروردين 31, 1401

شاهنامه شناسنامه‌ی هر ایرانی است

in طرح ونقاشی

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=W6pBjnCIYvE
بهمن 28, 1400

داستان اصلی گنجشکک اشی مشی

in طرح ونقاشی

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=7A61wPe4Plwماجرای اصلی گنجشکک اشی مشی چه بوده؟این یکی از سیاسی ترین و بهترین و دلسوزانه…
بهمن 25, 1400

ساختن تندیس #بکتاش_ابتین شاعر ایستادگی توسط استاد رضا اولیا

in طرح ونقاشی

by Aftab_Showgh

با تقدیر از هنرمند متعهد و مردمی آقای رضا اولیا نقاش و مجسمه ساز و…