بهمن 03, 1401

«خطابه‌ای به شیخ و شه»

in شعر

by Aftab_Showgh

«خطابه‌ای به شیخ و شه»قرار نیست دوباره، ربودن خورشیدقرار نیست دوباره، ستارگان شهیدقرار نیست به…

پیشوای جنگل
دی 04, 1401

پیشوای جنگل

in تاریخ

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/q0xO3bEvSeQپیشوای جنگل
دی 01, 1401

داستان یک تصمیم

in تاریخ

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/yO8DN7nmJbsداستان یک تصمیم
بهمن 19, 1400

تاریخچه ی شعر سیصد گل سرخ یک گل نصرانی

in تاریخ

by Aftab_Showgh

تاریخچه ی شعر سیصد گل سرخ تاریخچه ی شعر سیصد گل سرخ « سیصد گل…