بهمن 03, 1401

«خطابه‌ای به شیخ و شه»

in شعر

by Aftab_Showgh

«خطابه‌ای به شیخ و شه»قرار نیست دوباره، ربودن خورشیدقرار نیست دوباره، ستارگان شهیدقرار نیست به…
  «خطابه‌ای به شیخ و شه»
قرار نیست دوباره، ربودن خورشید
قرار نیست دوباره، ستارگان شهید
قرار نیست به جای فرشته‌ی رؤیا،
ز راه، دیو بیاید دوباره از تبعید
به گوش عالم و آدم صریح می‌گویم
به گوش شیخ و شه و کاسه لیس پست و پلید
قرارنیست ستمکاری و فریب و ریا
گذشت دوره ی شاهان و مرجع تقلید
گذشت دوره‌ی همدستی زر و تزویر
ولی امر و ولی‌عهد و اختناق جدید
قرار نیست دوباره چراغ شعبده را،
به بام میهن منکوب شبدلان بکشید
دگر اثر نکند مکر و خیمه شب بازی
نه عکس دیو به ماه و نه انقلاب سفید
قرار نیست زمستان به اسم و شکل بهار،
بزک کنید و به ترفند ارمغان بکنید
گذشت آن که دوباره به جبر و کید و ریا
کمر به کشتن گلهای این وطن بندید
سرود سرکش سرهای سر به دار وطن
زدوده از همه اذهان تزلزل و تردید
سحر نشسته بر این بام با وضوح تمام
تمام‌قد پر نور و پر از امید و نوید    
چهل بهار وطن غرقه شد به خون و کنون
قرار نیست  به جام قیام زهر جدید
وطن شد عرصه‌ی طوفان درک و آگاهی
بساط موج سواری خویش جمع کنید
م. شوق
۳ بهمن ۱۴۰۱
بهمن 03, 1401

«خطابه‌ای به شیخ و شه»

in شعر

by Aftab_Showgh

«خطابه‌ای به شیخ و شه»قرار نیست دوباره، ربودن خورشیدقرار نیست دوباره، ستارگان شهیدقرار نیست به…
دی 25, 1401

ایران که می‌گرید تویی!

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/dlRUaNqrRsoایران که می گرید تویی!ایران که میگرید توییبگری! دخترمکه هر نگاهتآتشفشان خاموشی را فعال میکندو…
دی 20, 1401

بیا قسم بخوریم. شعر در تجدید پیمان با دو شهید سربه دار

in شعر

by Aftab_Showgh

بیا قسم بخوریم در تجدید پیمان با دو شهید سربه دار اگر چه سر به…
دی 07, 1401

متن پیامگیر شاعران شعر نو ایران.. از م. شوق

in شعر

by Aftab_Showgh

متن پیامگیر شاعران شعر نوپیامگیر نیمایوشیج:خانه ام خالیستوسکوت خانه ام را نیست شوق شاد پژواکی…
آذر 29, 1401

عجب جنگی در این چل سال ...

in شعر

by Aftab_Showgh

«عجب جنگي در اين چل سال…»نه! اين آتش از آنها نيست كز ما بازگيريدشنه اين…
آذر 13, 1401

ناله‌ی امروزی مرغ سحر

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/heZcK74T1gsشعر مرغ سحر را مرحوم محمدتقی بهار سرودو تصنیف «مرغ سحر» از ساخته‌های مرتضی نی‌داوود…
آذر 07, 1401

ز سر خاکت ای شهید

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/vgsHZImgVoM?t=1هر هفته جمعه ها ز سر خاکت ای شهید یک جنبش جدید، ببین می خورد…
آبان 27, 1401

کیان و برنو و عشقش

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/sUQ6-wJbAes?t=2کیان و برنو و عشقشبرای اسب کیان نامه ای نوشتم من سوار خوب تو در…
آبان 27, 1401

نام من ایران است

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/YDvh5ZHQQy8?t=2
آبان 19, 1401

برای شهیدان بلوچستان. بلوچستان پاره‌ی تن ایران

in شعر

by Aftab_Showgh

https://vimeo.com/769424576
آبان 12, 1401

سیمای قشنگش. م. شوق

in شعر

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=6LgZ9690nQA سیمای قشنگششب اگر سرد است با آتش به جنگش می رویم از برای جنگ،…
آبان 11, 1401

منظومه قیام برای آزادی. م. شوق

in شعر

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=vYpm7t0Met0قیام کن قیام کن که قعود از تن تو بگریزد شراره زن که شب از…