بهمن 03, 1401

«خطابه‌ای به شیخ و شه»

in شعر

by Aftab_Showgh

«خطابه‌ای به شیخ و شه»قرار نیست دوباره، ربودن خورشیدقرار نیست دوباره، ستارگان شهیدقرار نیست به…

 

بهمن 19, 1400

خطابه ای علیه سرکوب زنان و علیه مردسالاری

in نمایشنامه

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=CLSdQXVUiSk