آذر 07, 1401

ز سر خاکت ای شهید

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/vgsHZImgVoM?t=1هر هفته جمعه ها ز سر خاکت ای شهید یک جنبش جدید، ببین می خورد…
آبان 27, 1401

کیان و برنو و عشقش

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/sUQ6-wJbAes?t=2کیان و برنو و عشقشبرای اسب کیان نامه ای نوشتم من سوار خوب تو در…
آبان 27, 1401

نام من ایران است

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/YDvh5ZHQQy8?t=2

برای دانلود کتاب گزیده ی شعر تو و من
آبان 17, 1401

کتاب گزیده ی شعر تو و من

in معرفی کتاب

by Aftab_Showgh

برای دانلود کتاب گزیده ی شعر تو و من
شهریور 05, 1401

ترانه‌ی هدیه . حبیب غراب

in گوناگون

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=DBZ2N6X4fK0