آذر 07, 1401

ز سر خاکت ای شهید

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/vgsHZImgVoM?t=1هر هفته جمعه ها ز سر خاکت ای شهید یک جنبش جدید، ببین می خورد…
آبان 27, 1401

کیان و برنو و عشقش

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/sUQ6-wJbAes?t=2کیان و برنو و عشقشبرای اسب کیان نامه ای نوشتم من سوار خوب تو در…
آبان 27, 1401

نام من ایران است

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/YDvh5ZHQQy8?t=2
مرداد 17, 1401

رمان خانه نویسنده و خواننده هایش نوشته محمد قرایی گوینده شریف ریاحی - قسمت اول

 https://www.youtube.com/watch?v=Cq7TCwk_Emw *** معرفی کتاب «انسان كه تا به اين حد از ديد زمانه و جهان…
بهمن 27, 1400

رمان خانه‌ی نویسنده و خواننده‌هایش - م. شوق

رمان خانه ی نویسنده و خواننده‌هایش رمانی از عبور انسان از عشقهای گوناگون است. کدام…