آذر 07, 1401

ز سر خاکت ای شهید

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/vgsHZImgVoM?t=1هر هفته جمعه ها ز سر خاکت ای شهید یک جنبش جدید، ببین می خورد…
آبان 27, 1401

کیان و برنو و عشقش

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/sUQ6-wJbAes?t=2کیان و برنو و عشقشبرای اسب کیان نامه ای نوشتم من سوار خوب تو در…
آبان 27, 1401

نام من ایران است

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/YDvh5ZHQQy8?t=2
ارديبهشت 29, 1401

پیام هاشم خواستار زندانی سیاسی . اردیبهشت 1401

in خبر روز

by Aftab_Showgh

هاشم خواستار، نماینده مبارز معلمان آزاده کشور در نامه‌ای از زندان چنین نوشت: گر ما…
اسفند 18, 1400

درگذشت شاعر و نویسندة پیش کسوت رحمان کریمی

in خبر روز

by Aftab_Showgh

اشعار رحمان کریمی . شماره ۳۸ شاعر و نویسنده انقلابی و پیش‌کسوت استاد رحمان کریمی…
بهمن 30, 1400

تجمع خشمگین کارنامه سبزها

in خبر روز

by Aftab_Showgh

تجمع شد یه عادت مرگ بر این جنایتاین زخم ها ریشه می دواند تا اینگونه…
بهمن 27, 1400

خبر خوب روز. نجات دختری که خواست خودکشی کند

in خبر روز

by Aftab_Showgh

خبر خوب روز خبر نجات دختری بود که می خواست از روی یک پل خود…