ارديبهشت 31, 1402

قصه ی ادای دین از الف فریاد

in داستان

by Aftab_Showgh

دانلود قصه ی ادای دین
ارديبهشت 27, 1402

جه خبر؟ شعری از میرزا علی اکبر صابر

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/lYYr8fdV-zs
ارديبهشت 27, 1402

داستان دایی حجت نوشته: الف فریاد

in داستان

by Aftab_Showgh

دانلود داستان دایی حجت نوشته: الف فریاد
بهمن 19, 1400

سرود پيكار مقدس شاهکار ماندگار مردم شوروی

in از اینجا و آنجا

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=YpINsCj4d2E
بهمن 14, 1400

عظمت مصدق در برابر قدرتهای جهانی

in از اینجا و آنجا

by Aftab_Showgh

روزگارى كه ايران ملك طلق انگليس بود. اينجا چرچيل به عنوان صاحب و مالك همه…